OBA

is.
1. Bir neçə evdən ibarət kiçik yaşayış məntəqəsi, kiçik kənd. [Şahmar:] Baharlıdan bura gələndə elə bilirsən, şəhərdən yöndəmsiz bir obaya gəlirsən. B.Bayramov.
2. Köçərilərin, heyvandarların müvəqqəti sakin olduqları bir neçə alaçıq və ya çadırdan ibarət köç yeri; köçəbə, düşərgə. Çoban obası. – Qurban .. obalara gedib süd almalı və ağalar üçün çobanaşı bişirməli idi. T.Ş.Simurq. Hər il bu zaman yolun ətəklərinə qədər çadırlar, obalar düşərmiş. Mir Cəlal.

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь

OBA сущ. 1. небольшое село, поселение. Doğma oba родное село, kiçik oba маленькое село, bizim oba наше село 2. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

OBA 1. OBA (bir neçə evdən ibarət kiçik kənd) [Divanbəyi:] Oğlan, obanız buradan nə qədər olar? (M.F. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan