Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ДЕКАДА

  dekada, ongünlük

  Tam oxu »
 • ДЕКВАЛИФИКАЦИЯ

  ixtisassızlaşma, ixtisasını itirmə

  Tam oxu »
 • ДЕКЛАМАЦИЯ

  deklamasiya (bədii oxuma sənəti)

  Tam oxu »
 • ДЕКЛАРАЦИЯ

  deklarasiya, bəyannamə, bəanət

  Tam oxu »
 • ДЕКЛАРИРОВАТЬ

  bildirmək, elan etmək (bir məsələni rəsmi və ya təntənəli surətdə elan etmək)

  Tam oxu »
 • ДЕКОРАТИВНОСТЬ

  dekorativlik, bədii gözəllik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • ДЕКОРАТОР

  dekorator (1. Dekorasiya rəssamı; 2. Bəzəkçi)

  Tam oxu »
 • ДЕЛАТЬ

  1. Etmək, görmək; 2. Istehsal etmək, hazırlamaq; 3. Düzəltmək, yaratmaq; 4. Yol getmək; 5. Etmək, eləmək

  Tam oxu »
 • ДЕЛЕГАТ

  deleqat, nümayəndə

  Tam oxu »
 • ДЕЛЕГАЦИЯ

  nümayəndə heyəti, nümayəndələr

  Tam oxu »
 • ДЕЛЕЖ

  bölgü, bölüşdürmə, bölmə

  Tam oxu »
 • ДЕЛИКАТЕС

  delicates, məzə (zərif yemək)

  Tam oxu »
 • ДЕЛИКАТНОСТЬ

  1. Nəzakət , ədəb; 2. Zəriflik, incəlik, naziklik

  Tam oxu »
 • ДЕЛИТЬ

  1.bölmək, ayırmaq; 2. Şərik olmaq

  Tam oxu »
 • ДЕЛО

  1. Iş, məsələ

  Tam oxu »
 • ДЕЛОВОЙ

  1. Işgüzar, işcil, bacarıqlı, işbacaran, çalışqan; 2. Rəsmi, işə aid; 3. Emal üçün yararlı

  Tam oxu »
 • ДЕЛЬНОСТЬ

  1. Bacarıqlıq, işgüzarlıq; 2. Ciddilik, əsaslılıq, diqqətəlayiqlik

  Tam oxu »
 • ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

  1. Demobilizasiya, tərxis (1. Sülh şəraitinə keçdikdən sonra silahlı qüvvələrin hərbi qulluqdan azad edilməsi; 2

  Tam oxu »
 • ДЕМОКРАТИЗМ

  demokratizm (1. Demokratiyanın həyata keçirilməsi)

  Tam oxu »
 • ДЕМОНСТРАНТ

  nümayişçi

  Tam oxu »
 • ДЕМОНСТРАЦИЯ

  1.nümayiş, 2. Göstərmə, nümayiş etdirmə

  Tam oxu »
 • ДЕНАТУРАЛИЗОВАТЬ

  vətəndaşlıq hüququndan (təbəəlikdən) məhrum etmək

  Tam oxu »
 • ДЕНАТУРАТ

  denaturat (zəhərli spirt)

  Tam oxu »
 • ДЕНОМИНАЦИЯ

  denominasiya (kağız pulun qiymətinin dıyişdirilməsi)

  Tam oxu »
 • ДЕНОНСАЦИЯ

  ləğv etmə, etibarsız elan etmə (müqaviləni)

  Tam oxu »
 • ДЕНОНСИРОВАТЬ

  ləğv etmək, etibarsız elan etmək (müqaviləni)

  Tam oxu »
 • ДЕНЬ

  1. Gün; 2. Gündüz

  Tam oxu »
 • ДЕПАРТАМЕНТ

  department (1. Bəzi xarici ölkələrdə ali hökumət idarələrinin adı; 2. Amerikada: nazirlik)

  Tam oxu »
 • ДЕПО

  depo (1. Parovoz və vaqonların durduğu və təmir olunduğu yer)

  Tam oxu »
 • ДЕПОЗИТ

  depozit (müəyyən məqsədlə saxlanmaq üçün bank və ya başqa kredit idarələrinə verilən pul v qiymətli kağız)

  Tam oxu »
 • ДЕПОНЕНТ

  deponent (depozitə pul və ya qiymətli kağız qoyan)

  Tam oxu »
 • ДЕПРЕССИЯ

  depresiya (1. Tənəzzül; 2. Ruh düşkünlüyü, ruhi sıxıntı)

  Tam oxu »
 • ДЕРГАТЬ

  1. Dartmaq; 2. Çəkmək, çıxartmaq; 3. Əsəbiləşdirmək, incitmək, darıxdırma, təngə gətirmə

  Tam oxu »
 • ДЕРЕВО

  ağac

  Tam oxu »
 • ДЕРЖАТЬ

  1. Tutmaq; 2. Tutub saxlamaq; 3. Saxlamaq

  Tam oxu »
 • ДЕРЗАТЬ

  1. Cəsarət etmək, , cəsarətli olmaq, ürəkli olmaq; 2. Yeniliyə can atmaq

  Tam oxu »
 • ДЕРЗОСТЬ

  1. Ədəbsizlik, qabalıq, kobudluq, hörmətsizlik; 2. Qaba söz, qaba cavab, qaba hərəkət

  Tam oxu »
 • ДЕРМАТИТ

  dermatit (dəri iltihabı)

  Tam oxu »
 • ДЕРНУТЬ

  dartmaq, çəkmək, çıxartmaq

  Tam oxu »
 • ДЕСЕРТ

  desert, çərəz (xorəkdən sonra verilən meyvə, şirniyyat və s)

  Tam oxu »
 • ДЕСПОТИЧНОСТЬ

  zalımlıq, zülmkarlıq, müstəbidlik

  Tam oxu »
 • ДЕСЯТКА

  1.onluq, 2. 10 nömrəli; 3. Onmanatlıq

  Tam oxu »
 • ДЕТАЛИЗАЦИЯ

  detallaşdırma, detallaşdırılma, təfsilatı göstərilmə

  Tam oxu »
 • ДЕТАЛИЗИРОВАТЬ

  detallaşdırmaq, təfsilatı ilə göstərmək, ətraflı hazırlamaq, təfərrüatı ilə işləmək

  Tam oxu »
 • ДЕТСАД

  uşaq bağçası

  Tam oxu »
 • ДЕТСТВО

  uşaqlıq, uşaqlıq çağı, uşaqlıq dövrü

  Tam oxu »
 • ДЕТЬ

  1. Qoymaq, etmək, eləmək; 2. Xərcləmək, sərf etmək

  Tam oxu »
 • ДЕФЕКТ

  defekt, qüsur, eyb, zələ

  Tam oxu »
 • ДЕФИЛИРОВАТЬ

  təntənə ilə keçmək, təntənə ilə yerimək

  Tam oxu »
 • ДЕФИНИЦИЯ

  tərif, şərh

  Tam oxu »