Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БУБЕН

  м (мн. бубны) dəf, qaval

  Tam oxu »
 • БУБЕНЦЫ

  мн. (ед. бубенец м) zınqırov, qumrov

  Tam oxu »
 • БУБЕНЧИК

  м 1. бубенец söz. kiç. 2. bot. çadırçiçəyi

  Tam oxu »
 • БУБЛИК

  м bublik (halqa şəklində qoğal)

  Tam oxu »
 • БУБЛИКОВЫЙ

  БУБЛИКОВЫЙ, БУБЛИЧНЫЙ бублик söz. sif

  Tam oxu »
 • БУБЛИЧНЫЙ

  БУБЛИКОВЫЙ, БУБЛИЧНЫЙ бублик söz. sif

  Tam oxu »
 • БУБНА

  ж bax бубны II

  Tam oxu »
 • БУБНИСТ

  м dəfçalan

  Tam oxu »
 • БУБНИТЬ

  несов. deyinmək, donquldanmaq, mırıldanmaq

  Tam oxu »
 • БУБНОВКА

  ж dan. kərpicxalh qumar kağızı

  Tam oxu »
 • БУБНОВЫЙ

  прил. kərpicxalh; бубновая десятка kərpicxalh onluq (qumar kağızında)

  Tam oxu »
 • БУБНЫ

  БУБНЫ I мн. (ед. бубен м) bax бубен. БУБНЫ II мн. (ед. бубна ж) 1. qumar kağızında: qırmızı kərpic nişanları; 2

  Tam oxu »
 • БУБОН

  м tib. bubon (qasıqda limfa vəzilərinin iltihabı)

  Tam oxu »
 • БУБОННЫЙ

  tib. бубон söz. sif

  Tam oxu »
 • БУГАЙ

  м məh. 1. buğa; 2. bax выпь

  Tam oxu »
 • БУГЕЛЬ

  м tex. buqel (1. dəmir halqa, bənd; 2. tramvayın, trolleybusun, elektrik qatarının cərəyan qəbuledici hissəsi)

  Tam oxu »
 • БУГОР

  м 1. təpə; 2. qabarıq

  Tam oxu »
 • БУГОРОК

  м 1. təpəcik, kiçik təpə; 2. tib. qabarcıq, şiş; 3. məc. ləpə (suda)

  Tam oxu »
 • БУГОРЧАТКА

  ж мн. нет tib. köhn. verəm

  Tam oxu »
 • БУГОРЧАТЫЙ

  прил. qabarıq; бугорчатый лист qabarıq yarpaq

  Tam oxu »
 • БУГРИСТЫЙ

  прил. təpəlik, təpələrlə örtülü; бугристая местность təpəlik yer

  Tam oxu »
 • БУДАРА

  ж məh. budara (avarlı, uzun və ensiz qayıq növü)

  Tam oxu »
 • БУДАРКА

  ж bax будара

  Tam oxu »
 • БУДДИЗМ

  м мн. нет buddizm (budda dini)

  Tam oxu »
 • БУДДИЙСКИЙ

  будда və буддизм söz. sif.; буддийская религия budda (buddizm) dini

  Tam oxu »
 • БУДДИСТ

  м buddist

  Tam oxu »
 • БУДДИСТКА

  ж buddist qadın (qız)

  Tam oxu »
 • БУДЕ

  köhn. dan. bax если

  Tam oxu »
 • БУДЕНЬ

  bax будни

  Tam oxu »
 • БУДЕТ

  1. в знач. сказ. olacaqdır; 2. межд. bəsdir! yetər! kifayətdir!

  Tam oxu »
 • БУДЁНОВКА

  ж tar. budyonovka (xüsusi formalı qızıl əsgər papağı)

  Tam oxu »
 • БУДИЛЬНИК

  м zəngli saat

  Tam oxu »
 • БУДИРОВАТЬ

  несов. bax возбуждать, возмущать

  Tam oxu »
 • БУДИТЬ

  несов. oyatmaq, oyandırmaq, ayıltmaq

  Tam oxu »
 • БУДКА

  ж budka

  Tam oxu »
 • БУДНИ

  мн. 1. iş günləri, adi günlər; adi həyat, adi iş günləri; 2. məc. fərəhsiz, yekrəng, maraqsız həyat

  Tam oxu »
 • БУДНИЙ

  bax будничный 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • БУДНИЧНОСТЬ

  ж мн. нет 1. adilik; 2. məc. fərəhsizlik, maraqsızlıq, yekrənglik

  Tam oxu »
 • БУДНИЧНЫЙ

  прил. 1. adi, hərgünkü, iş gününə məxsus; 2. məc. fərəhsiz, maraqsız, yekrəng

  Tam oxu »
 • БУДОРАЖИТЬ

  несов. 1. narahat etmək, yerindən oyatmaq; 2. həyəcanlandırmaq, həyəcana gətirmək; 3. qarışdırmaq

  Tam oxu »
 • БУДОРАЖИТЬСЯ

  несов. narahat olmaq, həyəcana düşmək

  Tam oxu »
 • БУДОЧКА

  ж будка söz. kiç

  Tam oxu »
 • БУДОЧНИК

  м köhn. keşikçi, qarovulçu (budka yanında qarovul çəkən polis nəfəri)

  Tam oxu »
 • БУДОЧНЫЙ

  будка söz. sif

  Tam oxu »
 • БУДТО

  союз guya, sanki, elə bil (ki)

  Tam oxu »
 • БУДУАР

  м buduar (1. keçmişdə varlı qadınların qəbul otağı; 2. belə otağın mebeli, müxəlləfatı)

  Tam oxu »
 • БУДУАРНЫЙ

  будуар söz. sif

  Tam oxu »
 • БУДУЩЕЕ

  ср мн. нет gələcək; счастливое будущее xoşbəxt gələcək

  Tam oxu »
 • БУДУЩИЙ

  прил. gələcək, gələn; будущее поколение gələcək nəsil; в будущий раз gələn dəfə; ◊ будущее время qram

  Tam oxu »
 • БУДУЩНОСТЬ

  ж мн. нет gələcək (sonrakı tale)

  Tam oxu »