Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЕВАНГЕЛИЕ

  ср incil

  Tam oxu »
 • ЕВАНГЕЛИК

  м bax евангелист

  Tam oxu »
 • ЕВАНГЕЛИСТ

  м yevangelist (1. incilin xəyali müəllifi; 2. yevangelist təriqətinə mənsub adam)

  Tam oxu »
 • ЕВАНГЕЛИСТКА

  ж yevangelist qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЙ

  прил. yevangelist -i[-ı]; евангелическая община yevangelist təriqəti (protestant sektalarından biri)

  Tam oxu »
 • ЕВАНГЕЛЬСКИЙ

  прил. incil -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЕВГЕНИКА

  ж мн. нет yevgenika (insan nəslini bioloji yolla yaxşılaşdırmaq haqqında nəzəriyyə)

  Tam oxu »
 • ЕВГЕНИСТ

  м yevgenist (yevgenika nəzəriyyəsinin tərəfdarı )

  Tam oxu »
 • ЕВГЕНИЧЕСКИЙ

  евгеника söz. sif

  Tam oxu »
 • ЕВКАЛИПТ

  м bax эвкалипт

  Tam oxu »
 • ЕВКАЛИПТОВЫЙ

  bax эвкалиптовый

  Tam oxu »
 • ЕВНУХ

  м köhn. 1. hərəmağası, hərəm xidmətçisi; 2. xədim; xacə

  Tam oxu »
 • ЕВРАЗИЙСКИЙ

  прил. Avrasiya -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЕВРАЗИЯ

  ж Avrasiya (Avropa və Asiya)

  Tam oxu »
 • ЕВРЕЙ

  м (мн. евреи) yəhudi

  Tam oxu »
 • ЕВРЕЙКА

  ж yəhudi qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЕВРЕЙСКИЙ

  еврей söz. sif.; еврейский язык yəhudi dili

  Tam oxu »
 • ЕВРЕЙСТВО

  ср мн. нет 1. собир. yəhudi xalqı, yəhudilər; 2. yəhudilik

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕЕЦ

  м (мн. европейцы) avropalı

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕИЗАЦИЯ

  ж мн. нет avropalılaşdırılma, avropalılaşma

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. köhn. avropal daşdırmaq

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕИЗИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. köhn. 1. avropalılaşmaq; 2. avropalılaşdırılmaq

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕЙКА

  ж avropalı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕЙСКИЙ

  Европа söz. sif.; европейские страны Avropa ölkələri

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕОИД

  м antr. avropeoid

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕОИДНЫЙ

  : европеоидная раса antr. avropeoid irqi

  Tam oxu »
 • ЕВСТАХИЕВА

  труба ж anat. yevstaxi borusu (orta qulağı burun-udlaq boşluğu ilə birləşdirən boru)

  Tam oxu »
 • ЕГЕРМЕЙСТЕР

  м tar. yegermeyster (çar sarayında baş rütbələrdən biri)

  Tam oxu »
 • ЕГЕРСКИЙ

  köhn. егерь söz. sif.; егерский полк yeger polku

  Tam oxu »
 • ЕГЕРЬ

  м (мн. егери, егеря) köhn. yeger (1. tar. bəzi ordularda xüsusi nişançı polklarında xidmət edən əsgər; 1

  Tam oxu »
 • ЕГИПЕТСКИЙ

  Египет söz. sif.; египетские пирамиды Misir ehramları; ◊ египетская тьма köhn. zülmət; египетский труд (египетская работа) ağır iş, əzablı iş

  Tam oxu »
 • ЕГИПТОЛОГ

  м misirşünas

  Tam oxu »
 • ЕГИПТОЛОГИЯ

  ж мн. нет misirşünaslıq (qədim Misri və onun mədəniyyətini öyrənən elm)

  Tam oxu »
 • ЕГИПТЯНИН

  м (мн. египтяне) misirli

  Tam oxu »
 • ЕГИПТЯНКА

  ж misirli qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЕГО

  мест. 1. onun; это его книга bu, onun kitabıdır; 2. onu; его приняли в институт onu instituta qəbul etdilər

  Tam oxu »
 • ЕГОЗА

  ж и м dan. narahat adam, vurnuxan adam, bir yerdə qərar tutmayan adam

  Tam oxu »
 • ЕГОЗИТЬ

  несов. dan. 1. rahat durmamaq, vurnuxmaq; bir yerdə qərar tutmamaq; 2. məc. qulluq göstərmək, yaltaqlıq etmək, yaltaqlanmaq

  Tam oxu »
 • ЕГОЗЛИВОСТЬ

  ж dan. narahatlıq, bir yerdə qərar tutmama

  Tam oxu »
 • ЕГОЗЛИВЫЙ

  прил. dan. narahat, bir yerdə qərar tutmayan

  Tam oxu »
 • ЕДА

  ж мн. нет yemək, xörək, bişmiş; вкусная еда dadlı yemək

  Tam oxu »
 • ЕДВА

  нареч. 1. ...kimi, ancaq-ancaq, ancaq; едва вышел из двери... qapıdan çıxan kimi ...; едва перестал дождь, как вернулись домой yağış dayanan kimi evə

  Tam oxu »
 • ЕДИНЕНИЕ

  ср мн. нет birləşmə, birlik, həmrəylik, əlbirlik, müttəfiqlik

  Tam oxu »
 • ЕДИНИЦА

  ж 1. bir (rəqəm); tək, təklik; 2. (müxtəlif mənalarda) vahid; единица измерения ölçü vahidi; хозяйственная единица təsərrüfat vahidi; 3

  Tam oxu »
 • ЕДИНИЧНОСТЬ

  ж мн. нет təklik, vahidlik, nadirlik, seyrəklik

  Tam oxu »
 • ЕДИНИЧНЫЙ

  прил. 1. tək-tək, tək-tək təsadüf edilən, az təsadüf edilən, tək bir, nadir; единичные случаи tək-tək (az) təsadüf edilən hallar; 2

  Tam oxu »
 • ЕДИНОБОЖИЕ

  ср мн. нет təkallahlılıq (bax монотеизм)

  Tam oxu »
 • ЕДИНОБОРСТВО

  ср təkbətək vuruş, təkbətək vuruşma, təkbətək döyüş, təkbaşına mübarizə aparma

  Tam oxu »
 • ЕДИНОБОРСТВОВАТЬ

  несов. təkbətək vuruşmaq, təkbətək çarpışmaq, təkbətək döyüşmək, təkbaşına mübarizə etmək

  Tam oxu »
 • ЕДИНОБРАЧИЕ

  ср мн. нет birarvadlılıq, birərlilik. təknikahlılıq (bax моногамия)

  Tam oxu »