Rusca-azərbaycanca lüğət

 • САДИСТ

  м sadist (1. sadizmə tutulmuş adam; 2. məc. başqasına əziyyət verməkdən həzz alan adam; vəhşi)

  Tam oxu »
 • САДИСТКА

  ж sadist qadın (qız)

  Tam oxu »
 • САДИСТСКИЙ

  прил. sadist -i[-ı]; sadistcəsinə; vəhşicəsinə (qətl və s.)

  Tam oxu »
 • САДИТЬ

  САДИТЬ I несов. köhn. bax сажать. САДИТЬ II несов. 1. çox cəld hərəkəti ifadə etmək üçün işlənir: мальчишка так и садит по дорожке uşaq yol ilə elə qa

  Tam oxu »
 • САДИТЬСЯ

  САДИТЬСЯ I несов. bax сесть. САДИТЬСЯ II köhn. несов. əkilmək

  Tam oxu »
 • САДИЧЕСКИЙ

  bax садистский

  Tam oxu »
 • САДКА

  ж 1. əkmə, əkilmə; 2. ocağa qoyma, ocağa qoyulma; 3. ocağa qoyulmuş şey; 4. enmə, qonma; 5. gödəlmə, yığılma (parça); 6

  Tam oxu »
 • САДКИЙ

  прил. xüs. məh. 1. çökən; 2. yığılan, gödələn

  Tam oxu »
 • САДКОВЫЙ

  прил. 1. xüsusi binalarda yetişdirilmiş (heyvan); 2. qəfəsdə saxlanan; садковые птицы qəfəsdə saxlanan quşlar

  Tam oxu »
 • САДНЕТЬ

  несов. dan. göynəmək, acışmaq

  Tam oxu »
 • САДНИТЬ

  несов. 1. göynəmək, acışmaq (dəri və s.); 2. iztirab vermək (qəlbi)

  Tam oxu »
 • САДОВЛАДЕЛЕЦ

  м (мн. садовладельцы) bağ sahibi, bağı olan

  Tam oxu »
 • САДОВНИК

  м bağban

  Tam oxu »
 • САДОВНИЦА

  ж bağban qadın (qız)

  Tam oxu »
 • САДОВНИЧАТЬ

  несов. dan. bağbanlıq etmək, bağbanlıqla məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • САДОВНИЧЕСКИЙ

  прил. bağban -i[-ı]

  Tam oxu »
 • САДОВНИЧЕСТВО

  ср bağbanlıq, bağçılıq

  Tam oxu »
 • САДОВНИЧИЙ

  bax садовнический

  Tam oxu »
 • САДОВО-ОГОРОДНЫЙ

  прил. bağ-bostan -i[-ı]; садово-огородные культуры bağ-bostan bitkiləri

  Tam oxu »
 • САДОВО-ПАРКОВЫЙ

  прил. bağ-park -i[-ı]; садово-парковое хозяйство bağ-park təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • САДОВОД

  м bağçı, bağçılıq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • САДОВОДСТВО

  ср 1. bağçılıq; 2. bağçılıq təsərrüfatı; 3. bağçılıq elmi

  Tam oxu »
 • САДОВОДЧЕСКИЙ

  прил. bağçılıq -i[-ı]; садоводческое хозяйство bağçılıq təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • САДОВЫЙ

  прил. bağ -i[-ı]; bağda bitən; садовые растения bağ bitkiləri; ◊ голова садовая maymaq, küt, korazehin, fərsiz

  Tam oxu »
 • САДОЗАЩИТНЫЙ

  прил. bağları qoruma -i[-ı]; садозащитные полосы bağları qoruma zolaqları

  Tam oxu »
 • САДОК

  м 1. heyvan yetişdirilən yer (qəfəs, hovuz və s.); 2. diri balıq saxlamaq üçün xüsusi çay gəmisi; 3. tələ, quyu (heyvan ovlamaq üçün)

  Tam oxu »
 • САДОМЕЛИОРАЦИЯ

  ж мн. нет xüs. bağ meliorasiyası

  Tam oxu »
 • САДОРАЗВЕДЕНИЕ

  ср bağsalma

  Tam oxu »
 • САДОСТРОИТЕЛЬСТВО

  ср bağsalma, bağları planlaşdırma nəzəriyyə və üsulları

  Tam oxu »
 • САЕПЁК

  м xüs. bax саечник

  Tam oxu »
 • САЕЧКА

  ж dan. сайка söz. kiç

  Tam oxu »
 • САЕЧНИК

  м xüs. sayka (bulka) bişirən

  Tam oxu »
 • САЕЧНЫЙ

  прил. sayka -i[-ı]; саечная форма sayka qəlibi

  Tam oxu »
 • САЁК

  м 1. cavan maral buynuzu; 2. cavan maral

  Tam oxu »
 • САЖ

  м məh. donuz pəyəsi

  Tam oxu »
 • САЖА

  ж his, qurum, duda; ◊ дела - как сажа бела işlər yaxşı deyil, işlər çox pisdir

  Tam oxu »
 • САЖАЛКА

  ж kartof əkən və şitil köçürən maşın

  Tam oxu »
 • САЖАЛЬНЫЙ

  прил. əkən, əkici; сажальная машина əkici maşın

  Tam oxu »
 • САЖАЛЬЩИК

  м bitki əkən, ağac basdıran

  Tam oxu »
 • САЖАННЫЙ

  прич. 1. əkilmiş (bitki); 2. oturdulmuş, əyləşdirilmiş; 3. yerləşdirilmiş, mindirilmiş, buraxılmış (hovuza, gölməçəyə); 3

  Tam oxu »
 • САЖАТЬ

  несов. 1. əkmək; сажать цветы çiçək (gül) əkmək; 2. oturtmaq, əyləşdirmək; сажать гостей qonaqları oturtmaq; 3

  Tam oxu »
 • САЖАТЬСЯ

  несов. 1. əkilmək; 2. oturdulmaq, əyləşdirilmək; 3. mindirilmək; 4. yerləşdirilmək, buraxılmaq, salınmaq; 5

  Tam oxu »
 • САЖЕНЕЦ

  м (мн. саженцы) k. t. ting(ə), şitil, qələm

  Tam oxu »
 • САЖЕННЫЙ

  прич. bax сажанный

  Tam oxu »
 • САЖЕНЦЕВЫЙ

  прил. k. t. ting -i[-ı]

  Tam oxu »
 • САЖЕНЫЙ

  прил. 1. əkmə; саженые деревья əkmə ağaclar; 2. artıb törəmək üçün yetişdirilən (balıq, heyvan)

  Tam oxu »
 • САЖЕНЬ

  САЖЕ́НЬ, СА́ЖЕНЬ ж (мн. сажени) 1. sajın (3 arşına və ya 2,134 metrə bərabər uzunluq ölçüsü); 2. ...sajin; три сажени дров üç sajin odun; ◊ косая саже

  Tam oxu »
 • САЖИВАТЬ

  многокр. dan. bax садить I; сажать

  Tam oxu »
 • САЖИВАТЬСЯ

  многокр. dan. bax садиться II; сажаться

  Tam oxu »
 • САЖОНКА

  ж 1. сажень söz. kiç.; 2. мн. qol atma üsulu (üzgüçülükdə)

  Tam oxu »