Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ХА

  ХА I ср нескл. “х” hərfinin adı. ХА II межд. yox bir..

  Tam oxu »
 • ХА-ХА

  ХА-ХА, ХА-ХА-ХА (səs təqlidi) qah-qah, qah-qah-qah; ha-ha; ha-ha-ha (gülüş)

  Tam oxu »
 • ХА-ХА-ХА

  ХА-ХА, ХА-ХА-ХА (səs təqlidi) qah-qah, qah-qah-qah; ha-ha; ha-ha-ha (gülüş)

  Tam oxu »
 • ХАБАЛЬНЫЙ

  прил. dan. vulq. kobud, həyasız, sırtıq

  Tam oxu »
 • ХАБАНЕРА

  ж xabanera (rəqs adı)

  Tam oxu »
 • ХАБАР

  ХАБАР м, ХАБАРА ж dan. köhn. rüşvət

  Tam oxu »
 • ХАБАРА

  ХАБАР м, ХАБАРА ж dan. köhn. rüşvət

  Tam oxu »
 • ХАВБЕК

  м idm. xavbek (futbol və xokkey oyunlarında yarımmüdafiəçi)

  Tam oxu »
 • ХАВРОНЬЯ

  ж dan. zar. donuz

  Tam oxu »
 • ХАВТАЙМ

  м idm. oyunun yarısı (futbolda, xokkeydə)

  Tam oxu »
 • ХАДЖ

  м мн. нет (dini) həcc

  Tam oxu »
 • ХАДЖИ

  м нескл. hacı

  Tam oxu »
 • ХАЖИВАТЬ

  многокр. bax ходить

  Tam oxu »
 • ХАЗ

  м xüs. 1. parçanın baş tərəfi, parçada arğacla əriş uclarının birləşib başlandığı yer; 2. atın sağrı tərəfindən hazırlanan gön

  Tam oxu »
 • ХАЗАРСКИЙ

  прил. bax хозарский

  Tam oxu »
 • ХАЗАРЫ

  мн. bax хозары

  Tam oxu »
 • ХАЙЛИТЬ

  несов. vulq. bağırmaq, çığırmaq, boğazını yırtmaq

  Tam oxu »
 • ХАЙЛО

  ср (мн. хайла) dan. boğaz, udlaq

  Tam oxu »
 • ХАКАС

  м (мн. хакасы) xakas (xalq)

  Tam oxu »
 • ХАКАСКА

  ж xakas qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ХАКАССКИЙ

  прил. xakas -i[-ı]; хакасский язык xakas dili

  Tam oxu »
 • ХАКИ

  xaki (1. неизм. прил. tutqun torpaq və ya yaşılımtıl rəngli; 2. нескл. ср bu rəngdə parça)

  Tam oxu »
 • ХАЛА

  ж hala (uzunsov burma çörək)

  Tam oxu »
 • ХАЛАТ

  м xələt

  Tam oxu »
 • ХАЛАТИК

  м dan. халат söz. kiç

  Tam oxu »
 • ХАЛАТНИК

  м köhn. köhnə paltar alverçisi

  Tam oxu »
 • ХАЛАТНО

  нареч. səhlənkar(lıqla), başısoyuqluqla)

  Tam oxu »
 • ХАЛАТНОСТЬ

  ж мн. нет səhlənkarlıq, başısoyuqluq

  Tam oxu »
 • ХАЛАТНЫЙ

  ХАЛАТНЫЙ I прил. səhlənkar, başısoyuq; халатное отношение к делу işə səhlənkar (başısoyuq) yanaşma. ХАЛАТНЫЙ II прил

  Tam oxu »
 • ХАЛВА

  ж мн. нет halva

  Tam oxu »
 • ХАЛВИЧНИК

  м halvaçı

  Tam oxu »
 • ХАЛВИЧНИЦА

  ж halvaçı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ХАЛВИЧНЫЙ

  прил. halva -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ХАЛВОВЫЙ

  прил. halva -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ХАЛДЕЙ

  м 1. tar. güdəni (qədimdə Babilistan ovalığında yaşamış gildani xalqına mənsub adam); 2. qəd. şəbehçıxardan; 3

  Tam oxu »
 • ХАЛДЕЙСКИЙ

  прил. tar. gildani -i[-ı]; халдейский жрец gildani kahini

  Tam oxu »
 • ХАЛДСКИЙ

  прил. xald -i[-ı]; халдский язык xald dili

  Tam oxu »
 • ХАЛДЫ

  мн. (ед. халд м) tar. xaldlar (Van gölu həvalisində yaşamış və eramızdan əvvəl XIV-VII əsrlərdə Urartu dövlətində hakimiyyət sürmüş tayfa)

  Tam oxu »
 • ХАЛИФ

  м tar. xəlifə; ◊ халиф на час bir saatlıq xəlifə

  Tam oxu »
 • ХАЛИФАТ

  м tar. xəlifət

  Tam oxu »
 • ХАЛИФАТСКИЙ

  прил. tar. xəlifət -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ХАЛИФСКИЙ

  прил. tar. xəlifə -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ХАЛТУРА

  ж dan. xaltura (1. başdansovma iş, pis və bacarıqsız görülmüş iş; 2. əlavə asan qazanc və s.)

  Tam oxu »
 • ХАЛТУРИТЬ

  несов. dan. xaltura ilə məşğul olmaq, xaltura etmək

  Tam oxu »
 • ХАЛТУРНЫЙ

  прил. dan. xaltura, başdansovma

  Tam oxu »
 • ХАЛТУРЩИК

  ж dan. xalturaçı

  Tam oxu »
 • ХАЛТУРЩИНА

  ж мн. нет dan. xalturaçılıq

  Tam oxu »
 • ХАЛТУРЩИЦА

  ж dan. xalturaçı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ХАЛУПА

  ж dan. daxma, koma (Ukraynada və Belorusda)

  Tam oxu »
 • ХАЛЦЕДОН

  м miner. xalsedon (kvars növündən yarımqiymətli daş)

  Tam oxu »