SAĞ

s. 1. living, alive; Nə qədər ki sağam... As long as I live; 2. right; ~ tərəf right side, off side; O mənim sağ əlimdir He is my right hand; ~ partiya right-wing party, party of the right; Sağ ol(un) Thank you, Thanks

SAFÜRƏKLİLİK
SAĞ-SALAMAT

Значение слова в других словарях