sabitləşmək

sabitləşmək
sabitləşmə
sabitlik

Digər lüğətlərdə