SADƏ

SADƏ – ÇƏTİN Mən insanam; sadə insan əlinin; Yaratdığı nemətlərə öyünməsəm ölərəm (R.Rza); Əzizim, bu çox çətin addır (C.Əmirov).

SADƏ – MÜRƏKKƏB Mənim rəfiqəm sadə bir qızdır (C.Əmirov); Mən o zəif və mürəkkəb insanların vücudunu, xüsusiyyətini öyrənmişdim (Mir Cəlal).

SAÇLI
SADƏDİL

Значение слова в других словарях