SAD

adj 1. qəmli, qəmgin, qüssəli, kədərli, pərişan, məyus; to make smb. ~ bir kəsi məyus etmək; a ~ story kədərli hekayə; a ~ song qəmgin mahnı; 2. acınacaqlı, pis; a ~ state of affairs işlərin acınacaqlı vəziyyəti

SACRILEGE
SADDEN

Значение слова в других словарях