SİRKƏ

SİRKƏ I is. kim. Turşu. Siz öləsiz, bax, bu dəqiqə sirkə gələcək (C.Məmmədquluzadə).

SİRKƏ II is. Bit toxumları. Köynəyinə sirkə düşüb.

SİNİF
SİSTEM

Значение слова в других словарях