STATİSTİKA

статистика
STATİSTİK
STEREOTİP

Digər lüğətlərdə