TABAQÇA

i. little / small trough

TABAQ
TABAQÇI

Digər lüğətlərdə