TABUTQAYIRAN

i. coffin-maker

TABUTÇU
TAC

Digər lüğətlərdə