TAMAŞA

Ərəbcədir, “gözəl’, “baxımlı” deməkdir. 

TAMARZI
TAMİLLA

Digər lüğətlərdə