taqqıldamaq

takırdamak

taqət
taqvim

Digər lüğətlərdə