UĞURSUZLUQ

is.
1. Məşumluq, şükümsüzlük, bədbəxtlik, fəlakət, bəxti gətirməmə.
Adamlar həmişə bir fəlakətə, uğursuzluğa düçar olanda kor şeytandan görərdilər. Mir Cəlal.

2. Müvəffəqiyyətsizlik, nəticəsizlik. Cəhdlərin uğursuzluğu. Təşəbbüsün uğursuzluğu. Axtarışların uğursuzluğu.

Синонимы

  • UĞURSUZLUQ UĞURSUZLUQ [Höccətullah:] Bəli, bala nazir, çox təəssüf ki, belə ələgəlməz uğursuzluq baş veribdir (S
  • UĞURSUZLUQ bədbəxtlik — qaragünlük — talesizlik
  • UĞURSUZLUQ səmərəsizlik — mənasızlıq — nəticəsizlik
UĞURSUZ
UXAY

Значение слова в других словарях