UCAMƏRTƏBƏLİ

прил.
1. высотный. Ucamərtəbəli evlər высотные дома
2. перен. высокопоставленный. Ucamərtəbəli şəxslər высокопоставленные лица
UCALTMAQ
UCBATINDAN

Digər lüğətlərdə