UCSUZ-BUCAQSIZ

кил. uc-bucaqsız.
UCLUQ
UCUBİZ

Digər lüğətlərdə