UYUŞDURMAQ

сочетать
UYSALLIQ
UYUŞQAN

Digər lüğətlərdə