UZANIQLI

s. lying, reclining; ~ vəziyyətdə in a reclining position; ~ vəziyyətdə olmaq to be* in a reclining position

UZANDIRMAQ
UZANIŞMAQ

Digər lüğətlərdə