VƏFALI

VƏFALI – ETİBARSIZ Lalə yalnız vəfalı bir arvad deyil, yaxın dost və köməkçi idi (M.Hüseyn); Etibarlı kəsib, etibarsız yar; Əl qaldırıb, özgə yara yalvarır (“Lətif şah”).

VƏCD
VƏHDƏT

Значение слова в других словарях