VAHİMƏLƏNMƏ

f.is. кил. vahimələnmək.
VAHİMƏLƏNDİRMƏK
VAHİMƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə