vahimələnmə

vahimələnmə
vahimələndirmək
vahimələnmək

Digər lüğətlərdə