Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • vzvod 2021

  vzvod

  Tam oxu »
 • ya

  ya

  Tam oxu »
 • yaba

  yaba

  Tam oxu »
 • yabacıq

  yabacıq

  Tam oxu »
 • yabadiş

  yabadiş

  Tam oxu »
 • yabadişli

  yabadişli

  Tam oxu »
 • yabagül

  yabagül

  Tam oxu »
 • yabaquyruq

  yabaquyruq

  Tam oxu »
 • yabalama

  yabalama

  Tam oxu »
 • yabalamaq

  yabalamaq

  Tam oxu »
 • yabalanma

  yabalanma

  Tam oxu »
 • yabalanmaq

  yabalanmaq

  Tam oxu »
 • yabalaşa-yabalaşa

  yabalaşa-yabalaşa

  Tam oxu »
 • yabalaşma

  yabalaşma

  Tam oxu »
 • yabalaşmaq

  yabalaşmaq

  Tam oxu »
 • yabalatma

  yabalatma

  Tam oxu »
 • yabalatmaq

  yabalatmaq

  Tam oxu »
 • yaban

  yaban, çöl

  Tam oxu »
 • yabançı

  yabançı

  Tam oxu »
 • yabançılıq

  yabançılıq

  Tam oxu »
 • yabanı

  yabanı

  Tam oxu »
 • yabanılaşma

  yabanılaşma

  Tam oxu »
 • yabanılaşmaq

  yabanılaşmaq

  Tam oxu »
 • yabanılıq

  yabanılıq

  Tam oxu »
 • yabaşəkilli

  yabaşəkilli

  Tam oxu »
 • yabı

  yabı

  Tam oxu »
 • yabılaşma

  yabılaşma

  Tam oxu »
 • yabılaşmaq

  yabılaşmaq

  Tam oxu »
 • yabılıq

  yabılıq

  Tam oxu »
 • yad

  yad

  Tam oxu »
 • yad-bud 2021

  yad-bud

  Tam oxu »
 • yad-yağı 2021

  yad-yağı

  Tam oxu »
 • yad-yağılı

  yad-yağılı

  Tam oxu »
 • yadadüşən

  yadadüşən

  Tam oxu »
 • yadasalma 2021

  yadasalma

  Tam oxu »
 • yadca 2021

  yadca

  Tam oxu »
 • yadcasına

  yadcasına

  Tam oxu »
 • yaddaqalan

  yaddaqalan

  Tam oxu »
 • yaddaqalımlı 2021

  yaddaqalımlı

  Tam oxu »
 • yaddaqalımlılıq 2021

  yaddaqalımlılıq

  Tam oxu »
 • yaddaqalma 2021

  yaddaqalma

  Tam oxu »
 • yaddaqalmaz

  yaddaqalmaz

  Tam oxu »
 • yaddançıxmaz

  yaddançıxmaz

  Tam oxu »
 • yaddasaxlama

  yaddasaxlama

  Tam oxu »
 • yaddasaxlanan

  yaddasaxlanan

  Tam oxu »
 • yaddaş

  yaddaş

  Tam oxu »
 • yaddaşçiçəyi

  yaddaşçiçəyi

  Tam oxu »
 • yaddaşlı

  yaddaşlı

  Tam oxu »
 • yaddaşlılıq

  yaddaşlılıq

  Tam oxu »
 • yaddaşsız

  yaddaşsız

  Tam oxu »