VERDİRTMƏK

f. bax verdirmək

VERDİRMƏK
VERƏCƏK

Digər lüğətlərdə