XƏFƏNG

Evin birinci mərtəbəsindən ikinci mərtəbəsinə və ya çardağa çıxmaq üçün tavandan açılan kiçik qapı (yan tərəfə deyil, aşağıdan yuxarı qaldırılmaqla açılan qapı və ya pəncərə).

Hər nə desəm, özü özündən küsər,

Sənin dərdin sinəmdədir sərbəsər.

Xəfəngin altından o qulaq asar,

Yaxam keçdi qədirbilməz əlinə.

                                            (“İrvahım”)

XƏDƏNG FARS
XƏLAYİQ ƏRƏB

Значение слова в других словарях