YAŞAM

həyat, ömür, dirilik. Misal üçün, yaşamını bitirmək.
YASUT
YAŞUK