YAXŞI

I
прил. хороший:
1. обладающий положительными качествами. Yaxşı adam хороший человек, yaxşı xasiyyət хороший характер, yaxşı ad хорошая репутация
2. опытный, искусный в своём деле. Yaxşı mütəhəssis хороший специалист, yaxşı musiqiçi хороший музыкант, yaxşı rəhbər хороший руководитель, yaxşı təşkilatçı хороший организатор
3. вполне удовлетворяющий своим качеством предъявляемым требованиям. Yaxşı material хороший материал, yaxşı maşın хорошая машина, yaxşı mənzil хорошая квартира, yaxşı elmi iş хорошая научная работа, yaxşı kitab хорошая книга, yaxşı tərcümə хороший перевод
4. примерный, образцовый. Yaxşı ata хороший отец, yaxşı oğul (övlad) хороший сын, yaxşı davranış хорошее поведение, yaxşı nümunə хороший пример
5. вполне достойный, добропорядочный, приличный. Yaxşı ailə хорошая семья
6. связанный дружескими отношениями, близкий. Yaxşı dost хороший друг, yaxşı rəfiqə хорошая подруга
7. обладающий положительными моральными качествами. Yaxşı qadın хорошая женщина
8. вкусный, аппетитный. Yaxşı nahar yeməyi хороший обед
9. доставляющий удовольствие, эстетическое наслаждение. Yaxşı musiqi хорошая музыка, yaxşı səs хороший голос
10. сильный, крепкий. Yaxşı səhhət хорошее здоровье, yaxşı yuxu хороший сон, yaxşı görmə qabiliyyati хорошее зрение
11. разг. достаточно большой, значительный по количеству, по величине. Yaxşı məhsul хороший урожай, yaxşı maaş хорошая зарплата, yaxşı pul хорошие деньги, yaxşı artım хороший прирост
12. удачный, подходящий. Yaxşı qiymət хорошая цена
13. благополучный, благоприметный, удачный. Yaxşı hava хорошая погода, yaxşı şərait хорошие условия, yaxşı mühit хорошая среда, yaxşı vaxt хорошее время, yaxşı istirahət хороший отдых
14. заслуживающий одобрения, благородный. Yaxşı iş хорошее дело. Yaşlılara (böyüklərə) hörmət etmək yaxşı işdir уважать старших – хорошее дело; yaxşı hərəkət хороший поступок
15. положительный, благоприятный, выгодный. Yaxşı mənada в хорошем смысле, yaxşı təəssürat bağışlamaq произвести хорошее впечатление, yaxşı sözlər eşitmək слышать хорошие слова
16. удовлетворённый, радостный. Yaxşı əhvali-ruhiyyədə olmaq быть в хорошем духе (настроении)
17. отражающий душевное благородство, доброту, сердечность. Yaxşı nəzər (baxış) хороший взгляд
18. настоящий, полезный. Yaxşı həyat məktəbi keçmək пройти хорошую школу жизни, yaxşı məsləhət хороший совет; daha yaxşı ещё лучше, kimdən yaxşı лучше кого, лучше, чем кто ; ən yaxşı наилучший, самый лучший
II
нареч. хорошо. Yaxşı təşkil olunmuş əmək хорошо организованный труд, xarici dildə yaxşı danışmaq хорошо говорить на иностранном языке, yaxşı geyinmək хорошо одеваться, yaxşı dincəlmək хорошо отдохнуть, özünü yaxşı hiss etmək хорошо себя чувствовать, özünü yaxşı aparmaq вести себя хорошо, yaxşı cavab vermək хорошо отвечать
III
предик. хорошо. Bura çox yaxşıdır здесь очень хорошо, yaxşı olardı ki, … было бы хорошо, если …
IV
част. хорошо, ладно. Sən bizimlə qal. – Yaxşı! Ты оставайся с нами. – Хорошо!; yaxşı, mən bir də fikirləşərəm хорошо, я ещё раз подумаю; yaxşı, hər şey sən deyən kimi olacaq хорошо, всё будет по-твоему
V
сущ. хорошо (отметка). İmtahandan “yaxşı” almaq получить на экзамене “хорошо”; yaxşı eləmək: 1. nəyi хорошо (правильно, верно) сделать; 2. разг. kimi вылечить, излечить кого; yaxşı təsir etmək: 1. kimə, nəyə хорошо подействовать; 2. оказать хорошее воздействие (о лекарстве); yaxşı olmaq: 1. выздоравливать, выздороветь, поправляться, поправиться; 2. заживать, зажить. Onun yaraları yaxşı oldu его раны зажили; 3. kimə, nəyə qarşı быть хорошим, добрым в отношении кого, чего , проявлять заботу о ком, о чём
◊ axşamın xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır утро вечера мудренее; yaxşı at köhnə çulun altında da bilinər доброго коня и под ветхой попоной видать; yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz доброму коню лишь плеть покажи; yaxşı dost qardaşdan irəlidir хороший друг лучше родного брата; yaxşıdan yapış, yamandan qaç доброго держись, а от худого удались; yaxşı ki var, yavan çörəyə dözər, yamanları yağlı xörək də üzər доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок; yaxşı kolxozun arıq atı olmaz у хорошей артели все лошади в теле; yaxşıya yaxşı, pisə pis demək называть вещи своими именами; az olsun, yaxşı olsun лучше меньше, да лучше; yaxşı ad доброе имя, yaxşı ad qoyub getmək оставлять, оставить добрую память о себе; yaxşı vəziyyətdə: 1. в выигрышном положении; 2. в хорошем состоянии; yaxşı qalmaq: 1. сохранить свежесть; 2. хорошо сохраниться (о человеке); yaşına görə yaxşı qalmaq выглядеть моложе своих лет, хорошо сохраниться; yaxşı qələmi olmaq владеть пером; yaxşı qurtarmaq дёшево (легко) отделаться; yaxşı qurtarmamaq плохо кончить; yaxşı danışır (avazı yaxşı gəlir) сладкий язык, медовые уста у кого ; yaxşı düşmür нехорошо получается, нехорошо, неудобно; yaxşı əllərə tapşırmaq kimi, nəyi передавать, передать в хорошие руки кого, что ; yaxşı yerdə axşamladıq влипли в хорошенькое дело; yaxşı yol!:
1. счастливого пути!
2. ирон. скатертью дорога!; yaxşı yol diləmək kimə пожелать доброго пути к ому; işlər yaxşı gedir дела идут хорошо; yaxşı gözlə baxmaq kimə, nəyə благосклонно относиться к кому, к чему ; yaxşı görünmək иметь цветущий вид, хорошо выглядеть; yaxşılar sırasında, yaxşılar cərgəsində в числе хороших, на хорошем счету; yaxşı cəhətdən tanımaq kimi знать с хорошей стороны кого ; mümkün qədər yaxşı как можно лучше; yaxşısı budur ki лучше всего …; yaxşı eləmişəm! хорошо сделал!; yaxşı dedin хорошо сказал; soruşmasan yaxşıdır лучше не спрашивай
YAXMAQ
YAXŞI-PİS

Значение слова в других словарях