YAY

YAY I is. İlin fəsillərindən birinin adı. Bu yay istirahətə öz bağımıza köçəcəyik! (S.Qədirzadə).

YAY II is. Elastiki, yığılıb-açılan əşya. Faytonçu əlindəki paslı mis məftili oğlanın köməyi ilə salamat yaylara sarımağa başladı (Q.İlkin).

YAY III is. köhn. Silah. Yaydan ayrılan ox geriyə dönməz; İrəli baş alar, yalnız irəli (S.Vurğun).

YAY IV f. Genişləndirmək, enlilətmək. Dünyaya yaydı şöhrətini, adını (F.Qoca).

YAVA
YAYLA

Значение слова в других словарях