YAYLA

YAYLA I is. coğr. Dəniz səviyyəsindən hündürdə yerləşən sərin yer.

YAYLA II f. İstilənmək. – Niyə evə gələn kimi soyunub tökürsən? – Yaylamışam.

YAY
YAYLIQ

Значение слова в других словарях