yol nəqliyyatı vasitəsi

Mexaniki hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi və onların buksirə aldıqları istənilən qoşqu və yarıqoşqular

yol-nəqliyyat hadisəsi
yol təsərrüfatı orqanları