ZƏNDEYİ-ZƏHLƏ

i. ~si getmək to hate (d.), to abhor (d.), to execrate (d.); ~sini aparmaq / tökmək to pester / to worry / to plague (d., with), to bore to death (with); O mənim lap zəndeyi-zəhləmi aparıb I am bored to death with him / with her

ZƏNCİRVARİ
ZƏNƏX

Digər lüğətlərdə