ZAÇOT

i. test, pass-examination; ~ kitabçası record book, result-book; ~ almaq to pass an examination; ~ vermək to pass an examination; ~ yazmaq to pass smb. (in); ~ sessiyası test period; Tarixdən mənə zaçot yazdılar They have passed me in history

ZABİTLİK
ZAD

Digər lüğətlərdə