ZABİTƏSİZLİK

i. unauthoritativeness; unstrictness

ZABİTƏSİZ
ZABİTLİK

Digər lüğətlərdə