zadəgancasına

zadəgancasına
zadəgan
zadəganlıq

Digər lüğətlərdə