ÇAĞ

Əski türkcədir, müxtəlif mənaları vardır. 1-zaman, vaxt; 2- dövr, dövran; 3- su səsi, şırıltı.
CÜZİ
ÇAĞIMDA

Значение слова в других словарях