ÇANAQLIQ

Orqanizmdə bir sümüyün digərinə girdiyi çökəklik (бедро) bu cür adlanır. Çökək sözünün dəyişilmiş formasıdır (бедро da “çökək” deməkdir). Çanaqlıq bel sümüyü üçün dayaq vəzifəsini görən “kəmər”dir, kasa (çanaq) şəklində olur. Çanaq – “içioyuq” (яма) deməkdir. Çüyəcə (çalov, ölçü qabı), cürə (kiçik saz), çömçə sözləri də bununla kökdaşdır, hamısının içi oyuqdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÇAMIR
ÇANTA

Digər lüğətlərdə