ÇARA

“Su” anlamı ilə bağlıdır. Heyvanın doğum ərəfəsində axıtdığı maye belə adlanır (“çara tökür” deyirik). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÇAR1
ÇARALQA

Digər lüğətlərdə