ÖTÜRMƏK

ÖTÜRMƏK I f. Yola salmaq. Danışa-danışa o Səmayəni; Ötürmək istədi məktəbə qədər (H.Arif).

ÖTÜRMƏK II f. Yemək, udmaq. Günorta zamanı ətin ötürdü; Quşlar işin həlakətə yetirdi (Q.Zakir).

ÖTMƏK
ÖTÜŞMƏK

Digər lüğətlərdə