ÜLVİYYƏT

i. bax ülvilik

ÜLVİLİK
ÜMDƏ

Digər lüğətlərdə