ÜMUMİLİK

i. community; mənafe ümumiliyi community of interests; dil ümumiliyi community of languages; fikir ümumiliyi community of opinions; fikir və hissiyyat ümumiliyi community of thoughts and feelings

ÜMUMİLƏŞMƏK
ÜMUMİTTİFAQ

Digər lüğətlərdə