ÜTMƏK

палить, опалять
ÜTƏLGİ
ÜTÜ

Digər lüğətlərdə