ŞƏRQİ

ŞƏRQİ I is. [ ər. ] Mahnı. Qəfildən qarşıda partlayan bir mərmi gurultusu qızın şərqisini qırdı (S.Qədirzadə).

ŞƏRQİ II sif. [ ər. ] Şərqdə olan. Şərqi Sibir ovalığı.

ŞƏR
ŞƏVƏ

Значение слова в других словарях