ŞADLANDIRICI

s. gratifying; pleasant; ~ vəziyyət gratifying circumstance

ŞADARALATMAQ
ŞADLANDIRMAQ

Digər lüğətlərdə