ŞURA

is. [ ər. ]
1. Hər hansı bir məsələni, işi və s. müzakirə etmək, məsləhətləşmək üçün bir yerə yığışma; müşavirə, məclis. Valideynlər şurası.
2. Hər hansı bir təşkilat, idarə, cəmiyyət yanında sərəncamverici və ya məşvərətçi orqan.
İnstitutun elmi şurası. Həmkarlar İttifaqları Şurası.
– Rüstəm dönüb atını çəkmək istərkən, Qəhrəman pedaqoji şuranın üzvlərilə içəridən çıxdı. S.Rəhimov.
[Zakirov:] Flora, elmi şura üzvləri gəliblər? Ə.Məmmədxanlı.

□ Şura etmək – iclas çağırmaq, məclis qurmaq, yığışıb məsləhətləşmək.
3. bax Sovet (bəzən cəm şəklində: şuralar).
Şura katibi Məmmədəli də asudə, fikirsizzikirsiz gəlib dəftərxananın sol küncündə öz yerində oturdu. B.Talıblı.
Şuralar hökumətində qadınlara zülm və cəbr edənlərin yeri həbsxanadır. S.Hüseyn.
[Kərim:] …Şuranın qurulmağından on il keçir, [Ərşad] niyə gətirib tüfəngi hökumətə təhvil verməyib? İ.Əfəndiyev.

4. Seçilmiş və ya təyin olunmuş şəxslərdən ibarət olub, dövlət, yaxud onun hər hansı bir sahəsində rəhbər rol oynayan bəzi dövlət orqanlarının adı. Müdafiə şurası. Xalq təsərrüfatı şurası.

Синонимы

  • ŞURA şura bax sovet
  • ŞURA hökumət — sovet
  • ŞURA sovet — iclas

Омонимы

  • ŞURA ŞURA I is. [ ər. ] Hökumət, sovet. Mən bu şura vətənimi sevirəm; Yamacımı, gülşənimi sevirəm (M.Müşfiq)
ŞUR₁
ŞURALAŞMA

Значение слова в других словарях