ƏBƏDİYYƏT

\[ər. أثذ خٌ \]– aləmin mövcudluğu zamanı, materi-yanın yaradılmazlığı və məhvedilməzliyi, onun substansial sonsuz uzunluğu, sürəkliliyidir.
ELM ƏL-YƏQİN
ƏCƏMİ

Значение слова в других словарях