ƏLƏM

ƏLƏM I is. [ ər. ] Kədər, qəm, qüssə, dərd. Ələmlər qəlbinə sirdaş kəsildi; Nə dilin açıldı, nə üzün güldü (B.Azəroğlu).

ƏLƏM II is. [ ər. ] Bayraq. Atların qulaqları oldu ələm; Quyruğu oldu qələm (“Qaçaq Nəbi”).

ƏQRƏB
ƏLLİ

Значение слова в других словарях