ƏVHAM

\[أٚ ؤَ٘ \] – vəhmlər, şübhələr, zənn etmələr. Vəhm \[ُٚ٘\] sözünün cəmidir. Səhv və yersiz düşüncə, yanlış fikir. Misal üçün: Boş əvhama dalıb, real heç nə demədi. Bir mövzuyla əlaqədar pis ehtimalları ağla gətirib kədərlənmək, şübhələr, yanlış fikir, vəsvəsəyə düşmək. Olmayacaq bir şeyin olacağını sanma, qorxu duymaq.
ƏŞYALAŞMA
ƏZƏLİ