АББАТ

м abbat, rahib (1. katolik monastırının başçısı; 2. katolik keşişi).

АБАЗИНСКИЙ
АББАТИССА

Digər lüğətlərdə